Dilluns,
25 de Gener de 2021
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins política de privacitat
L'FMC recull al seu web totes les instruccions actualitzades sobre el coronavirus que son d'interès per als governs locals
Podeu trobar aquí un recull de totes les informacions oficials, ordenades cronològicament i per temes referents a les accions per prevenir i controlar el coronavirus, amb una explicació tècnico-jurídica elaborada diàriament per la Federació de Municipis de Catalunya. També adjuntem a la notícia un document recopilatori de molt interès amb les notes informatives elaborades per l'FMC en relació a la COVID-19

Més informació
L'FMC, a la reunió amb el govern per parlar sobre el sector cultural i els grans festivals
Alba Pijuan, vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, presidenta de l'Àrea de Cohesió Social de l'FMC i alcaldessa de Tàrrega, va assistir el passat dijous 14 de gener a una reunió que el sector cultural va mantenir amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, i el doctor Bonaventura Clotet, on es va comentar, entre d'altres qüestions, l'èxit de l'experiència de la Sala Apolo de Barcelona, esperança per als grans festivals culturals
Es constitueix la taula sectorial del cicle integral de l'aigua, amb la participació de l'FMC
Ahir es va constituir la taula sectorial del cicle integral de l’aigua, un espai de diàleg que s’ha creat amb l’objectiu de donar solucions als reptes en la gestió de l’aigua, tant en l’abastament com en el sanejament. Aquesta taula agrupa a tots els actors implicats en el cicle de l’aigua, entre d'ells, la Federació de Municipis de Catalunya

Més informació
Nova acció formativa de l’FMC per parlar de l’estabilització del personal no permanent a l’Administració local
L'FMC organitza una sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives, que tindrà lloc el dimarts 26 de gener, adreçada a càrrecs públics, responsables jeràrquics, i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la gestió de personal en el sector públic, en la què volem parlar de la necessitat d’impulsar les polítiques d’estabilització a les entitats locals de Catalunya i ajudar en la programació de les ofertes de feina

Més informació
Els drets quan es denuncia una infracció i els problemes de la contractació pública s’analitzen a la primera sessió de 2021 de l’SDL
La protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva whistleblowing), i els problemes i solucions de la contractació pública en el context actual, són els dos eixos principals de la primera sessió d’enguany del Seminari de Dret Local, que la Federació de Municipis de Catalunya va celebrar el passat divendres 15 de gener de forma virtual amb 155 participants

Més informació
Segona edició del curs de l'FMC sobre la transformació digital de l’Administració en mig d'una revolució digital
Estem vivint temps molt convulsos: la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19, la revolució digital, la globalització, el canvi climàtic, les 'fake news”, la crisi de credibilitat de les democràcies, etc. Aquest curs, organitzat per l'FMC, celebrarà una segona edició el 9, 11, 16 i 18 de febrer, va adreçat a les persones que impulsen iniciatives de transformació i innovació digital a l’Administració pública

Més informació
Els municipis catalans es planten contra Endesa pels talls de llum en plena onada de fred
Les queixes no deixen de créixer després que els veïns de barris de Figueres, Badalona i Girona denunciessin amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica la situació insostenible que viuen per culpa de la 'deixadesa' de la companyia elèctrica. Ara, s’hi sumen Barcelona i Montcada i Reixac, que han anunciat que emprendran accions legals contra la subministradora, i Terrassa i Sabadell, els alcaldes dels quals han alertat a Twitter que també estudien la via legal

Més informació
L’esport local s’adapta a la COVID-19 amb bones idees
La Diputació de Barcelona ha publicat un recull de bones pràctiques que han dut a terme els darrers mesos diversos ajuntaments de la província de Barcelona, per fer front a les afectacions de la COVID-19 en l’àmbit de l’esport. Aquestes pràctiques poden ser inspiradores per a l’adopció de noves mesures en un context en què continuen sent necessàries, atesa la situació sanitària actual

Més informació
Les entitats socials de la metròpolis són un referent en l'àmbit municipal gràcies a la seva llarga trajectòria
La Taula del Tercer Sector i l'AMB publiquen el Baròmetre del Tercer Sector a l'àrea metropolitana de Barcelona. És la primera vegada que el Baròmetre posa el focus en la realitat de les entitats socials de la metròpolis de Barcelona. S'hi inclou un apartat sobre l'impacte de la Covid-19 en aquestes organitzacions

Més informació
El Govern, predisposat a acompanyar els municipis en el manteniment d'infraestructures afectades pel temporal
El Govern de la Generalitat s’ha mostrat predisposat a acompanyar els municipis més petits de Catalunya en la despesa i manteniment de les infraestructures de comunicació, com ara carreteres secundaries i camins, tant importants per a aquests pobles, i que han quedat afectades pel temporal Filomena

Més informació
Es modifica la Llei de les àrees de promoció econòmica urbana
El Decret-llei 3/2021, de 12 de gener, publicat al DOGC número 8315, de 14 de gener de 2021, modifica la recent aprovada Llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) (Llei 15/2020, del 22 de desembre) amb l’objectiu d’introduir la regulació del procediment de delimitació de les APEU quan la iniciativa correspon a l’ajuntament

Més informació
Es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària
Les eleccions al Parlament es convocaran per tal que tinguin lloc el dia 30 de maig de 2021, prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern, mitjançant un decret del vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat. Caldrà, doncs, esperar al nou Decret de convocatòria per tal de conèixer el destí dels tràmits realitzats relatius a la convocatòria de les eleccions deixades sense efecte

Més informació
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Guia pràctica per a la gestió del patrimoni cultural
ODS número 8: Treball digne i creixement econòmic, i ODS número 11: Ciutats i comunitats sostenibles
A partir de l'exemple de diversos organismes gestors de béns culturals europeus, la guia ofereix un conjunt de recomanacions i bones pràctiques dirigides a assegurar una bona gestió del patrimoni històric: conservació, coneixement per part dels ciutadans, aprofitament del seu valor cultural i educatiu, vincle amb la comunitat, etc.

Més informació
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Teories de comportament aplicades a l'àmbit públic
ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Les empreses fa molt de temps que aprofiten les teories de comportament en les seves estratègies (de màrqueting, de vendes, de creació d'imatge de marca, etc.) i amb molt bons resultats

Més informació
L’FMC expressa el seu més sentit condol per la terrible notícia de la mort de Sergi Mingote en l’expedició al K2

El Sergi va ser vicepresident de l’Àmbit de Joventut, Cultura i Esports de l’FMC i va defensar sempre amb fermesa el municipalisme. Volem expressar el nostre pesar i més sentit condol a la seva dona, filla, família, amics i companys per la seva mort i el nostre reconeixement per la feina realitzada a l’FMC en favor sempre dels municipis i de la ciutadania

S'actualitza l'Annex de la Resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 5 de gener de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, publicada al BOE número 7, de 8 de gener de 2021
Subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran
La Resolució (TES/3451/2020, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8307, de 31 de desembre) de convocatòria anticipada per a l’any 2021 preveu destinar 300.000,00 euros, amb un màxim de 5.000 euros, per a cadascun dels municipis de l’Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i el territori d'Aran, per finançar la realització d’actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades, per a actuacions compreses des de l’1 de novembre de 2019 fins al 30 d’abril de 2020
Subvencions previstes al Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de l'afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya
La Resolució TSF/3457/2020, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8307, de 31 de desembre, obre la convocatòria extraordinària anticipada per a l’any 2021, per a la presentació de sol•licituds de subvencions per al desenvolupament de projectes destinats a pal•liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en aquells territoris afectats pel tancament perimetral, previstos al Decret llei 49/2020, d’1 de desembre (DOGC núm. 8286, de 3 de desembre), modificat pel Decret llei 51/2020, de 15 de desembre (DOGC núm. 8297, de 17 de desembre)
S'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana
La Resolució TES/7/2021, de 7 de gener, publicada al DOGC número 8313, de 12 de gener, fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s’amplia aquesta dotació
S'amplia la dotació pressupostària i es modifiquen les bases de les subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer
La Resolució TES/6/2021, de 7 de gener, publicada al DOGC número 8313, de 12 de gener, fa públic aquest Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
S'amplia la dotació pressupostària i es modifiquen les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, incloses al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021
La Resolució TES/5/2021, de 7 de gener, publicada al DOGC núnmero 8313, de 12 de gener, fa públic aquest Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius del Districte de conca fluvial de Catalunya
Poden ser beneficiaris de les subvencions els ens locals i les agrupacions d’ens locals del Districte de conca fluvial de Catalunya. També pot ser beneficiària de la subvenció una pluralitat de municipis, malgrat que no hagin constituït cap mancomunitat, consorci o entitat local amb personalitat jurídica, sempre que representin la totalitat de la superfície objecte del pla d’usos i que respectin el que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Índex de preus de ma d’obra i materials per al tercer i quart trimestre de 2019 i el primer i segon trimestre de 2020, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques i sobre els índex de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període
Ordre HAC/1313/2020, de 20 de novembre, publicada al BOE número 7, de 8 de gener de 2021
© Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03