Dijous,
18 de Gener de 2018
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins
L'FMC exigeix al nou govern de la Generalitat que pagui tot el deute als ajuntaments per les escoles bressol
El president de l'FMC la setmana passada ja  va avançar que instarem els grups parlamentaris que es constitueixin a exigir al futur govern de la Generalitat que resolgui amb caràcter general els compromisos adquirits en aquesta matèria. Una sentència del TSJC reconeix als ajuntaments el dret a rebre les subvencions que la Generalitat va deixar d’atorgar per les escoles bressol a partir de l’any 2012. Una trentena de municipis van denunciar aquesta manca de finançament per part del Departament durant els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 i ara la justícia els ha donat la raó

Més informació
Debat sobre la garantia del finançament de serveis municipals: el cas de les escoles bressol
El divendres 9 de febrer, la Federació de Municipis de Catalunya ha programat una altra sessió del Seminari de Dret Local, en la que també es debatran les últimes novetats jurisprudencials sobre tributs locals

Més informació
L'ACA aprova, amb el vot en contra de l'FMC, un augment en la tarifa de l'aigua per al 2018. S'estudia la presentació d'un recurs
La Federació de Municipis de Catalunya considera injust i desproporcionat l'increment de l'11,8 per cent en la tarifa de l'aigua per a l'any vinent, que el Consell d'Administració de l'ACA va aprovar el passat 28 de desembre

Més informació
El primer esborrany de reforma de la plusvàlua passa l'informe de la FEMP
La Junta de Govern Extraordinària de la FEMP, celebrada dimarts 9 de gener, i a la qual hi va assistir el president de l'FMC, Xavier Amor, va acordar per unanimitat que es modifiqui al més aviat possible l'Impost sobre plusvàlues d'acord amb la sentència del TC de juny: cal regular-se amb urgència per eliminar la inseguretat jurídica creada, sobre la base de la proposta elaborada per Hisenda d'acord amb la FEMP. Aquesta proposta, a judici de la Junta de Govern, hauria d'entrar en vigor ràpidament per donar garanties jurídiques, però amb posterioritat caldria que s'ampliés i precisés en el marc del nou finançament local pendent de ser negociat per l'Executiu

Més informació
Jornada FMC: Quina és la situació actual de l'Impost de plusvàlua municipal?
La Federació de Municipis de Catalunya convoca una sessió per al divendres 2 de febrer amb la finalitat d’oferir la informació d’actualitat sobre els trets bàsics de la futura reforma de l’Impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com plusvàlua municipal, que ha constituït tradicionalment una important font d’ingressos tributaris de tots els ajuntaments

Més informació

El Seminari de Dret Local analitza la metodologia del dret administratiu
La Federació de Municipis de Catalunya aplega més de 200 electes i tècnics locals en una sessió del Seminari de Dret Local, que està tenint lloc aquest matí, en la que també es parlarà de les responsabilitats civils i penals dels funcionaris per accions o omissions en el deure d'informar propostes

Més informació

FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Treball social amb joves
Recomanació del Consell d'Europa que insta els Estats membres, i tots els nivells de govern que els integren, a potenciar la figura del treballador juvenil en totes les seves dimensions: social, educativa, ambiental, política, etc. Aquesta figura, bé sigui amb caràcter remunerat o voluntari, juga un paper importantíssim en la inclusió social dels joves i en el seu empoderament, com a mitjà per promoure el seu esperit crític, enfortir la seva resiliència a influències de radicalització, reforçar el seu sentiment de pertinença, fomentar el seu compromís amb la vida comunitària i facilitar la seva participació en els processos de presa de decisions

Més informació
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Un millor futur per a l'Europa rural
Les zones rurals europees es caracteritzen per la seva diversitat social, econòmica i ambiental; mentre que algunes han esdevingut molt pròsperes i han evolucionat cap a l'anomenada nova economia rural, d'altres s'estan empobrint, envellint i despoblant

Més informació
Obertes les inscripcions del ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’
El Premi Ciutats pel Comerç Just i Ètic de la UE és una nova iniciativa de la Direcció General pel Comerç de la Comissió Europea (DG Trade) en reconeixement i commemoració dels èxits i impactes positius assolits per les ciutats en l'àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del comerç internacional

Més informació
Correcció dels valors cadastrals i nou càlcul del període mig de pagament de les administracions públiques
S'han aprovat els nous coeficients correctors dels valors cadastrals, que afecten els 1.830 municipis de l'Estat espanyol que compleixen els requisits d'aplicació previstos a la Llei del cadastre immobiliari i que figuren a l'Ordre que estableix la relació de municipis afectats. També ha estat aprovada la modificació de la metodologia de càlcul de període mig de pagament de les administracions públiques, que entrarà en vigor en el còmput del període mig de pagament a proveïdors a partir del mes d'abril de 2018

Més informació
L'AMB endega mesures per als sectors d'obres i indústria per seguir reduint la contaminació atmosfèrica
La indústria i les obres també contribueixen directament en la qualitat de l'aire i són sectors responsables del 30% de les emissions de PM10 i del 20% de les emissions de N02. A principis del 2018 l'AMB aprovarà un model d'ordenança marc per als ajuntaments, per poder aplicar mesures per reduir la contaminació també a les obres privades

Més informació
2018: Any europeu del patrimoni cultural
Durant tot l'any 2018, se celebrarà la diversitat del nostre patrimoni cultural a tota Europa, a nivell de la UE, nacional, regional i local, amb l'objectiu d'animar a més gent a descobrir i comprometre's amb el patrimoni cultural europeu i reforçar el sentiment de pertinença a un espai europeu comú. El lema de l'any és 'El nostre patrimoni: on el passat es troba amb el futur'

Més informació
Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 080003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03