Dijous,
25 de Febrer de 2021
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins política de privacitat
L'FMC recull al seu web totes les instruccions actualitzades sobre el coronavirus que son d'interès per als governs locals
Podeu trobar aquí un recull de totes les informacions oficials, ordenades cronològicament i per temes referents a les accions per prevenir i controlar el coronavirus, amb una explicació tècnico-jurídica elaborada diàriament per la Federació de Municipis de Catalunya. També adjuntem a la notícia un document recopilatori de molt interès amb les notes informatives elaborades per l'FMC en relació a la COVID-19

Més informació
L’FMC augmenta els recursos destinats per continuar oferint al 2021 formació de qualitat per a noves necessitats en el món local
El Pla de Formació 2021 de l'FMC, aprovat ahir pel Comitè Executiu, encararà amb total garantia els processos de derivats de la gestió econòmica, de la gestió de personal i de la contractació de serveis per part de les entitats locals; aportarà eines i coneixements sobre la legislació vigent en projectes i programes de finançament europeu, i de protecció de dades i drets digitals; i garantirà els instruments per fer front a qüestions cabdals com l’emergència climàtica, la violència de gènere, i la transformació digital

Més informació
Es reuneix el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya
En aquesta sessió ordinària del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, que va tenir lloc ahir a la tarda per via telemàtica, es va aprovar, entre d’altres qüestions, el Pla de Formació 2021 de l’FMC, que enguany augmenta els recursos econòmics destinats i amplia la seva oferta, destacant la programació de formació adreçada a nous col·lectius tècnics i també a la gestió dels fons europeus

Més informació
Impuls de l’FMC a les polítiques locals en urbanisme, medi ambient, mobilitat i habitatge
L'FMC va celebrar la primera reunió de la seva Àrea de Territori i Sostenibilitat el passat 18 de febrer, com a espai per a l’intercanvi d’informació i generació de propostes en clau municipalista en matèria de política territorial, urbanisme, medi ambient, mobilitat i habitatge. Considerem primordial activar totes aquelles actuacions d’interès a l’agenda local que tenen com a objectiu defensar l’autonomia local en tots els seus àmbits; i així es va fer evident a la reunió constitutiva d’aquesta àrea celebrada ahir dijous 18 de febrer

Més informació
L'FMC analitza en un curs els diferents instruments financers europeus des de la mirada dels governs locals
El curs, que se celebrarà els dies 1, 4, 8 i 11 de març, tindrà una dimensió eminentment pràctica dirigida a reforçar les capacitats dels governs locals d’accedir als fons europeus, identificant les oportunitats que el nou pressupost de la UE dibuixa per al món local i definint un full de ruta pràctic per incrementar les possibilitats d'accedir-hi amb èxit

Més informació
Cloenda del Seminari sobre fons europeus: eines i oportunitats de finançament per als ens locals
La Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), han ofert un seminari telemàtic específic per al món local, centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha per a les entitats locals. Aquest programa de formació també tenia la col·laboració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, va començar el passat 29 de setembre de 2020 i el passat 18 de febrer va celebrar el seu acte de cloenda

Més informació
Com s’han de tramitar les sol·licituds dels ens locals sobre la DA 108 de la LPGE: cancel·lació d’operacions de préstec
A l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals s’ha publicat una instrucció per la qual s’estableix la forma i el procediment a seguir en relació a la informació a subministrar per par de les entitats locals que s’acullin a la Disposició addicional centèsima octava de la LPGE 2021; és a dir, la cancel·lació total o parcial dels imports vius i no vençuts de les operacions d’endeutament concertades amb el Fons de liquidació dels pagaments a proveïdors

Més informació
Ciència ciutadana als parcs i platges
El Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'AMB promou diversos projectes de ciència ciutadana als parcs i platges metropolitans. Per promoure'n la participació s'integren dins del programa Aprenem a la Xarxa. Es tracta del Visor de Fauna, l'Observatori de Papallones i el Bioblitz Metropolità. Tots tres tenen com a objectiu disposar d'informació sobre la biodiversitat d'aquests espais, donar-la a conèixer i sensibilitzar la població sobre la necessitat de preservar-la i documentar-la

Més informació
S'aprova el Pla estratègic d'esport escolar de Catalunya 2020-2030
Per mitjà d’aquesta Resolució el Consell Català de l’Esport actualitza el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya 2013-2020, i aprova el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2020-2030 (Resolució PRE/375/2021, de 8 de febrer, publicada al DOGC núm. 8342, de 16 de febrer de 2020)

Més resolució
Llista actualitzada de les Manifestacions d’interès (Pla de recuperació, Transformació i Resiliència)
En el marc dels Fons europeus, us adjuntem una relació actualitzada de les Manifestacions d’interès dels ministeris de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, amb tota la informació sobre les requisits, la documentació i els terminis referits a aquests àmbits, amb les línies estratègiques d’actuacions, els mecanismes de finançament o de suport i els paràmetres tècnics que han de regir la valoració o selecció de les actuacions

Més informació
La Xarxa de Parcs Naturals incorpora 150 itineraris senyalitzats a Wikiloc
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha obert un espai propi a Wikiloc, l’aplicació més important de rutes a peu, des d’on es poden seguir itineraris senyalitzats pels 12 espais naturals de la demarcació de Barcelona que la composen. En aquesta pàgina s’hi agrupen els sis comptes creats per oferir als excursionistes un total de 150 rutes senyalitzades a les que s’hi pot accedir de forma oberta i gratuïta

Més informació
Presentació dels resultats de l'enquesta sobre cooperació als socis del Fons Català
Representants de més d'una seixantena d'ajuntaments i ens públics han participat en un seminari web que ha servit per presentar als socis del Fons Català de Cooperació (FCCD) els resultats de l'enquesta sobre quina percepció té la població de Catalunya sobre la cooperació en el context actual, realitzada per l'empresa YouGov gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona

Més informació
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Promoure l'emprenedoria entre el jovent
ODS número 8: Treball digne i creixement econòmic
L’atur juvenil ha estat un dels grans cavalls de batalla contra el que han hagut de lluitar les administracions públiques durant l'última dècada i l'emprenedoria s'ha revelat com un instrument molt efectiu a l’hora de prevenir-lo

Més informació
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: 3 prioritats clau per a la transformació de les administracions locals i regionals
ODS número 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Si des del món local volem donar resposta a l'augment de necessitats dels ciutadans en un context com el que estem vivint des de fa anys de limitacions pressupostàries, la reforma de les administracions municipals és més una necessitat que una oportunitat. La crisi de la COVID-19, amb un increment molt notable del protagonisme de les noves tecnologies i de la virtualització de moltes funcions, no ha fet altra cosa que posar sobre la taula la urgència de la modernització

Més informació
Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius del districte de conca fluvial de Catalunya
L’Agència Catalana de l’Aigua obre la convocatòria i destina 100.000 euros per a la concessió d’aquestes subvencions adreçades als ens locals (Resolució TES/411/2021, de 9 de febrer, publicada al DOGC número 8345, de 19 de febrer)
Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’RD pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 de l’RDLl 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020
El Departament de Presidència aprova les bases per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, i regulades en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, com a conseqüència dels danys causats a la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per la DANA entre els dies 21 i 23 del mes d'octubre de 2019, així com pels danys causats per la borrasca Glòria i per la baixa que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020 (Ordre PRE/38/2021, de 15 de febrer, publicada al DOGC número 8344, de 18 de febrer)
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta
L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) obre convocatòria i destina 15.000.000 d'euros a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, publicada al DOGC número 8343, de 17 de febrer)
Subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
El Departament de Justícia aprova i fa públiques les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, que figuren a l'annex I d'aquesta ordre (JUS/36/2021, de 10 de febrer, publicada al DOGC 8341, de 15 de febrer). Així mateix, l’ordre deroga les bases anteriors, regulades a l'Ordre JUS/198/2020, de 29 d'octubre (DOGC núm. 8270, de 13 de novembre de 2020)
Subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública i polítiques públiques
L’Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) destina 70.000,00 € i obre la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública i polítiques públiques (Resolució PDA/345/2021, de 25 de gener, publicada al DOGC número 8341, de 15 de febrer)
Subvencions adreçades als ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes a terme durant els exercicis 2019, 2020 i 2021
La Resolució TES/352/2021, de 25 de gener, publicada al DOGC número 8341, de 15 de febrer, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’aquestes subvencions
Quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau, a aplicar des de l'1 d'abril de 2021
El Departament de Justícia estableix la quantia de les compensacions que han de percebre les persones idònies nomenades com a secretaris/àries de jutjats de pau. Aquestes compensacions també es satisfaran a favor de les persones idònies nomenades per desenvolupar la responsabilitat del Registre Civil respectiu, quan la secretaria del jutjat de pau formi part d'una agrupació de secretaries de jutjats de pau (Resolució JUS/395/2021, de 12 de febrer, publicada al DOGC número 8344, de 18 de febrer)
Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l’esforç fiscal de 2019 i la seva comprovació a les delegacions d’Economia i Hisenda
Resolució de 10 de febrer, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, publicada al BOE número 42, de 18 de febrer
Canvis en el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021
Ordre TSF/35/2021, de 10 de febrer, publicada al DOGC número 8340, de 12 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre
Restriccions a la circulació durant l'any 2021
Resolució INT/332/2021, de 8 de febrer, publicada al DOGC número 8340, de 12 de febrer de 2021
Canvis en les normes sobre les despeses subvencionables dels Programes Operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional període 2014-2020
La modificació de l’ordre de 2016 ve motivada per l’entrada en vigor del Reglament (UE, Euratom) número 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, que afecta, entre d’altres qüestions, al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer, publicada al BOE número 37, de 12 de febrer)
© Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03