Divendres,
22 de Setembre de 2017
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins
L’FMC es reuneix amb representants de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya
La Federació de Municipis de Catalunya dona suport a la reivindicació de la Plataforma en relació a l'aplicació dels compromisos legals en la Llei de pressupostos de la Generalitat referent a l'augment de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

Més informació
Del 16 al 22 de setembre, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017
Del 16 al 22 de setembre s'està celebrant a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació

Més informació
L'FMC analitza el control municipal en la gestió indirecta dels serveis municipals
En un curs organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, i que se celebrarà els dies 23 i 25 d'octubre, es pretén definir les formes de gestió indirectes, i en especial de les concessions administratives, i posar de manifest el protagonisme que la Unió Europea, amb la recent aprovació d'una directiva sobre concessions administratives, li assigna als concessionaris en la prestació de serveis públics

Més informació
30a edició del Seminari de Dret Local de l'FMC
Començarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 15 de juny de 2018. A la primera sessió, els temes centrals seran el conflicte d’interessos i transparència al sector públic, a càrrec de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya; i el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, a càrrec de Josep Abella, interventor general de la Diputació de Barcelona

Més informació
Com aconseguir una gestió positiva de conflictes i mediació en l’àmbit local
La Federació de Municipis de Catalunya organitza un curs els dies 9, 16, 23 i 30 d'octubre amb la pretensió que les persones que treballen en gestió i atenció al ciutadà a les administracions locals, centrades en el territori, que es relacionen amb la ciutadania i que en definitiva s’orienten al servei públic, adquireixin eines per prevenir conflictes, d’una banda, i per gestionar-los positivament si s’han manifestat, de l’altra

Més informació

Subvencions per al Programa Treball i Formació
Amb l’objectiu d’afavorir la inserció i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de més llarga durada, el Servei d'Ocupació de Catalunya impulsa la convocatòria de subvencions del programa Treball i Formació. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 5 d’octubre de 2017, aquest inclòs

Més informació
Subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2017-2018
Una resolució obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a centres educatius públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya i a centres educatius privats, autoritzats per a la impartició de programes de formació i inserció (PFI) durant el curs 2017-2018

Més informació
Subvencions per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018
Una resolució obre la cinquena convocatòria per a la concessió desubvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la renovació demobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys2017 i 2018

Més informació
Acció formativa de l'FMC per tractar la normativa de subvencions
Aquest curs avançat de seguiment documental i justificació de subvencions tindrà lloc els dies 2, 4 i 9 d'octubre

Més informació
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: De la comoditat a l'aprenentatge
En l'era digital, la informació ha esdevingut una poderosa palanca de transformació. A partir de l'estudi de cas del Sistema de Gestió de la Informació en l'àmbit educatiu a l'Estat de Maryland se n'analitzen els factors d'èxit i els aspectes exportables

Més informació
Els governs locals i regionals s'uneixen a las celebracions mundials del Dia Internacional de la Democràcia
El missatge del Dia Internacional de la Democràcia 2017 (celebrat el divendres 14 de setembre) 'Democràcia i Prevenció de Conflictes' se centra en la necessitat crítica d'enfortir les institucions democràtiques per enfortir la pau l l'estabilitat

Més informació
En dies d'episodis de contaminació es reforçarà el transport públic de l'àrea de Barcelona
A partir de l'1 de desembre, durant aquests episodis, les administracions activaran les restriccions de trànsit per als vehicles més contaminants amb l'objectiu de preservar la salut dels ciutadans Metro, Tram, bus, FGC i Rodalies augmentaran l'oferta per oferir la màxima capacitat operativa

Més informació
Recurs contra la Llei anomenada ‘Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República’
Recurs d’inconstitucionalitat número 4386-2017, publicat al BOE número 221,de 13 de setembre de 2017
Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei del referèndum d’autodeterminació
Recurs d’inconstitucionalitat número 4334-2017, publicat al DOGC número 7455, de 18 de setembre de 2017
Referent als Membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya
Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4332-2017, contra la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació, publicada al DOGC número 7455, de 18 de setembre de 2017
Referent a les Normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació
Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4333-2017, contra el Decret 140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d'Autodeterminació, publicada al DOGC núm. 7455, de 18 de setembre de 2017
Referent a la Convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya
Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4335-2017, contra el Decret 139/2017, de 6 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya, publicada al DOGC número 7455, de 18 de setembre de 2017
S'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals en la Comunitat Autònoma de Catalunya
Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre, publicada al BOE número 224, de 16 de setembre de 2017
S’aprova el Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020
El pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020 és l’eina que concreta, planifica i articula el Projecte Govern, i estableix les línies estratègiques, els enfocaments i les actuacions que es duran a terme aquest 2017 i fins a 2020 des de la Direcció General de Joventut i la resta de l’Administració de la Generalitat, en els seus diversos Departaments, per la consecució dels objectius del PNJCat 2020
S'encarrega a l'Estructura de Drets Humans de Catalunya l'elaboració d'un Pla de drets humans
Acord GOV/125/2017, de 12 de setembre, publicat al DOGC número 7454, de 14 de setembre de 2017
Es modifica l'Acord per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya
Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre, publicat al DOGC número 7454, de 14 de setembre de 2017
Recurs contra un article de la Llei del Codi Tributari de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat número 4362-2017, publicat al BOE número 221, de 13 de setembre de 2017
Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 080003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03