Dissabte,
15 de Maig de 2021
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins política de privacitat
L'FMC recull al seu web totes les instruccions actualitzades sobre el coronavirus que son d'interès per als governs locals
Podeu trobar aquí un recull de totes les informacions oficials, ordenades cronològicament i per temes referents a les accions per prevenir i controlar el coronavirus, amb una explicació tècnico-jurídica elaborada diàriament per la Federació de Municipis de Catalunya. També adjuntem a la notícia un document recopilatori de molt interès amb les notes informatives elaborades per l'FMC en relació a la COVID-19

Més informació
L’FMC aborda les negociacions del Contracte Programa amb la voluntat d’assolir un model sostenible, equitatiu a tot el territori i degudament finançat
Amb la voluntat d’iniciar un treball de fons, des d’un vessant polític i tècnic, representants de la Federació de Municipis de Catalunya van mantenir el passat dijous una reunió, extraordinària i conjunta, de la Comissió sectorial i del Consell tècnic assessor de Benestar Social per abordar l’estat de la negociació del nou Contracte Programa entre el DTASF i els ens locals en matèria de serveis socials

Més informació
L’aigua: un actiu a cuidar (Seminari Tècnic Local de l'FMC)
L’aigua és un recurs indispensable per a l’activitat humana, per a la nostra alimentació, per a la nostra salut, per als nostres habitatges, la nostra energia, per a l'agricultura i la indústria, i per garantir l'equitat i la democràcia de les nostres societats. I per reflexionar sobre la seva gestió mirant al futur, la sessió del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya que va tenir lloc el passat divendres 7 de maig, amb 224 assistents, va estar dedicada a aquest recurs

Més informació
Jornada de l’FMC per analitzar la situació de l’administració electrònica el maig de 2021
Des de la Comissió d’Agenda Digital de l'FMC hem considerat necessari celebrar una jornada per conèixer de primera mà i des d’un vessant pràctic quin impacte té en el procés d’administració electrònica i en l’actual context de pandèmia, tant la data d’entrada en vigor definitiva de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com les novetats principals del nou RD pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. Tindrà lloc el 12 de maig i s’hi poden inscriure els ens locals adherits a l’FMC

Més informació
L'FMC organitza un curs virtual sobre la gestió de les plantilles a les entitats locals
Amb aquesta acció formativa, la Federació de Municipis de Catalunya pretén aportar coneixements i entrenament pràctic sobre el contingut d'una RLT (relació de llocs de treball), realitzada amb criteris organitzatius, analitzant la gestió de plantilles, llocs de treball, carrera i retribucions a les entitats locals. Tindrà lloc virtualment els dies 20, 21, 25 i 26 de maig de 2021

Més informació
Escollits els municipis per a les proves pilot del nou Programa de mobilització d'habitatge en el món rural
Un total de 20 petits municipis han estat seleccionats per acollir les proves pilot del nou Programa de mobilització d’habitatge en el món rural, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. L’objectiu és incentivar la rehabilitació d'habitatges en desús perquè les persones i les famílies puguin instal·lar-s'hi com a primera residència

Més informació
Es lliuren els Reconeixements als ens locals capdavanters en administració digital
L’AOC atorga cada any els Reconeixements Administració Oberta a les administracions capdavanteres en la transformació digital. L'objectiu es posar en valor l’excel·lent feina de les administracions locals que lideren la transformació digital a Catalunya i aprendre de les millores experiències per a impulsar conjuntament un país digital i obert

Més informació
481 accions de neteja dels espais naturals catalans s'han sumat a la iniciativa europea 'Let's Clean Up Europe!'
La ciutadania ha estat convidada durant aquest cap de setmana, del 7 al 9 de maig, a recollir i valoritzar els residus abandonats en el medi. L’Agència de Residus de Catalunya ha coordinat les accions programades a 40 comarques d’arreu del territori

Més informació
La Conferència sobre el futur d'Europa només pot tenir èxit si va més enllà de Brussel·les i les capitals i involucra les comunitats locals
Un diàleg local a Estrasburg va marcar el passat dia 9 de maig, Dia d'Europa, la dimensió territorial de la Conferència i va destacar que les autoritats regionals i locals són clau per portar-la més enllà de Brussel·les i les capitals. Els participants van donar suport a una carta oberta adreçada a tots els líders locals invitant-los a organitzar diàlegs locals i unir-se a una xarxa de consellers regionals i locals de la UE llençada pel CDR

Més informació
Reflexions sobre el futur dels ens locals: Ciutats i pobles neutres i eficients, verds i saludables, veus per la transformació
Informació de les activitats que han servit per a la commemoració dels 40 anys del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

Més informació
Campanya de conscienciació d'afectats i afectades de fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibiltzació central
L'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central (ACAF) i la Plataforma de Familiars FM-SFC-SQM han promogut enguany una campanya de conscienciació i sensibilització social, per tal que s'il·luminin molts indrets de #CatalunyadeBlau, a fi de donar visibilitat a les malalties i en solidaritat amb les persones afectades

Més informació
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Ciutats a primera línia: lliçons de la gestió de la crisi del coronavirus
ODS número 3: Salut i Benestar i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles
La crisi de la COVID-19 ha estat predominantment urbana. Això ha fet que, malgrat que a l'inici van ser els governs nacionals els qui van assumir el lideratge, les ciutats hagin estat la major part de l’episodi en primera línia de la gestió de la crisi i de la resposta a les necessitats de la ciutadania

Més informació
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Protegir i mobilitzar la joventut davant de la COVID19
ODS número 10: Reducció de les desigualtats i ODC número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Els joves i les joves són, a la vegada, un segment especialment vulnerable a les conseqüències laborals, educatives i econòmiques de les crisis (com ha estat la de la COVID19) però també un col·lectiu molt necessari per mitigar-ne els efectes negatius i per contribuir a aconseguir una reconstrucció inclusiva

Més informació
Subvencions per l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021
La Resolució CLT/1363/2021, de 30 d'abril, publicada al DOGC número 8406, obre la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió d’aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva. La dotació màxima de la convocatòria és d'1.735.000 euros. El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 27 de maig de 2021
Subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública per al període 2021-2022
La Resolució CLT/1365/2021, de 30 d'abril, publicada al DOGC número 8406, de 10 de maig, obre la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió d’aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva La dotació màxima de la convocatòria és de 435.000 euros i es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 27 de maig del 2021
Subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per a l'impuls de la creació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE)
Es fa pública la convocatòria per a la concessió d’aquesta línia de subvencions, d'acord amb tot allò que preveu la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, modificada pel Decret llei 3/2021, de 12 de gener (Resolució EMC/1320/2021, de 20 d'abril, publicada al DOGC número 8402, de 5 de maig)
Subvencions per a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta
La Resolució TES/1235/2021, de 13 d’abril, publicada al DOGC número 8402, de 5 de maig, obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva, i adreçades als ens locals supramunicipals o agrupacions d'ens locals
Subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
La Resolució TSF/1285/2021, de 26 d'abril, publicada al DOGC número 8401, de 4 de maig de 2021, obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d’aquestes subvencions i s'adopta mesures de flexibilització de les bases reguladores a fi d'afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris en relació amb les condicions que estableixen les bases reguladores de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, i dona viabilitat màxima a les actuacions afectades pel context generat per la COVID-19
S'actualitza l'Annex 1 de la Resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 4 de maig de 2021, publicada al BOE número 108, de 6 de maig
S'estableixen diverses mesures transitòries per garantir la posada en funcionament de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
Acord GOV/54/2021, de 4 de maig, publicat al DOGC número 8402, de 5 de maig
© Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03