Dilluns,
27 de Maig de 2019
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins política de privacitat
26M: Guia d'ús per a les eleccions municipals
Aquesta guia, elaborada per la FEMP, informa sobre la convocatòria, el calendari, els temps fins a la constitució de les noves corporacions o les xifres d'una convocatòria electoral de la què sortiran les noves corporacions de 8.131 ajuntaments, els governs de cabildos insulars canaris i també les de 38 diputacions provincials

Més informació
Nota del Ministeri sobre reforç de les mesures corresponents al nivell 4 del Pla de prevenció i protecció antiterrorista
El Ministeri de l'Interior ha elaborat una nota informativa, que us adjuntem, sobre el reforç d'especial intensitat de les mesures de prevenció, protecció i resposta previstes al vigent nivell 4 d'activació del Pla de prevenció i protecció antiterrorista, degut a la celebració el proper dia 26 de maig de les eleccions al Parlament Europeu, municipals i autonòmiques a diferents comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla

Més informació
La reforma del mercat de Sant Antoni, analitzada pel Seminari Tècnic Local de l'FMC
La sessió sobre equipaments que es va celebrar ahir dilluns 20 de maig del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya s’ha centrat en analitzar la reforma del mercat de Sant Antoni. En aquest sentit, els 200 assistents han debatut sobre el model de gestió dels mercats de Barcelona, i la reforma arquitectònica d’aquest mercat i del seu entorn

Més informació
L’aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns, en la sessió del Seminari de Dret Local
L'FMC va celebrar el passat divendres, davant 200 assistents, una sessió de l'SDL, on es va parlar sobre la moneda ciutadana, l'aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns, el personal interí i el transport urbà en vehicles de turisme: una anàlisi de la nova regulació continguda en el Decret llei de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor

Més informació
L'FMC explora en un curs les claus d'una bona comunicació en l'àmbit públic
La Federació de Municipis de Catalunya organitza una acció formativa a celebrar els dies 26 i 27 de juny, amb l'objectiu de desenvolupar i entrenar les habilitats de comunicació en públic, i en el què, a més, es practicarà amb diferents exercicis l'art de comunicar amb eficàcia

Més informació
Nova acció formativa de l'FMC sobre Finestreta única empresarial: Llei de simplificació administrativa
Aquest curs, que se celebrarà el 28 de maig i el 4 de juny a l'idEC (Institut d’Educació Contínua)-Universitat Pompeu Fabra, pretén dotar dels coneixements per a la posada en marxa dels servei de tramitació d'activitats empresarials de forma integrada, estandarditzada i unificada als governs locals

Més informació
L'FMC participa a la Setmana sense Fum, que tindrà lloc del 25 al 31 de maig
La Federació de Municipis de Catalunya participa novament en aquest iniciativa comuna que té l'objectiu de sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se o abandonar l'hàbit tabàquic i poder gaudir d'un ambient lliure de fum. 'Recupera la inspiració' és el lema de la XX edició de la campanya de conscienciació, que tindrà lloc del 25 al 31 de maig

Més informació
Presentada la Guia d'integritat en la contractació pública local
Elaborada pel Grup de Treball d'Integritat en la Contractació Pública de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP, aquesta guia busca facilitar a les entitats locals tots aquells aspectes que, des de la perspectiva de la transparència, intervenen en la contractació pública

Més informació
Distribució a entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat (Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2019)
Es distribueixen 362.203,33 euros, en concepte departicipació en els ingressos de la Generalitat entre les entitats municipalsdescentralitzades de Catalunya. Igualment, es condiciona el pagament de lesparticipacions al compliment de les obligacions establertes a l'article 48 dela Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunyaper al 2017

Més informació
Un centenar de municipis catalans rebran 15.000 euros per instal·lar wifi pública
La Comissió Europa ha publicat la llista dels 3.400 municipis europeus que rebran el bonus WiFi4EU, valorat en 15000, amb què els ajuntaments podran instal·lar una xarxa wifi pública i gratuïta en espais públics com dependències municipals, biblioteques, museus, parcs, places i altres llocs d’interès públic. Aquest import cobreix els costos d’equipament i d’instal·lació de la xarxa.

Més informació
Repensant l’ecosistema de xarxes internacionals de ciutats. Reptes i oportunitats
El CIDOB acaba de publicar una monografia que analitza l’evolució de l’ecosistema de xarxes de ciutats en els darrers anys i, en particular, de quina manera operen les principals plataformes, com incideixen en les agendes globals, quins serveis presten als seus associats i com es coordinen

Més informació
L’envelliment i la despoblació afectaran el món rural de manera desigual en els propers anys
Un estudi demogràfic encarregat per la Fundació Món Rural assenyala que diverses comarques catalanes hauran de fer front a un futur demogràfic problemàtic, en especial les de l’interior de la província de Tarragona i les del sud de de Lleida

Més informació
El consell d'administració de l'ACA aprova 33 convenis de sanejament amb una inversió compromesa de 25 MEUR
El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat un total de 33 convenis de sanejament, amb una inversió total prevista de 24,7 milions d’euros. Els acords impulsats que, properament se signaran formalment amb les diverses administracions implicades (ajuntaments, consorcis, mancomunitats i entitats locals d’aigua, entre d’altres), beneficiaran a un total de 14 comarques catalanes

Més informació
Premi Nacional de Comerç, per impulsar la competitivitat i la innovació en l'àmbit del comerç de proximitat
Per primer cop es dotarà econòmicament amb 10.000 euros, amb l’objectiu de potenciar la competitivitat i el desenvolupament de les iniciatives més innovadores en l'àmbit del comerç de proximitat. Els premis estan oberts a persones físiques, microempreses, i petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit del comerç i els serveis, les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics

Més informació
El 17 de maig és el Dia mundial del reciclatge
Declarat per la UNESCO, aquest esdeveniment convida a la reflexió entorn dels residus i la importància d'una bona gestió. A través del reciclatge, els residus esdevenen recursos si els recuperem mitjançant els sistemes de recollida selectiva que hi ha als municipis

Més informació
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Ciutats en acció; experiències de transformació
Recull de bones pràctiques transformadores de la realitat local en matèria d'inclusió social, desenvolupament econòmic, planificació urbanística o sostenibilitat ambiental

Més informació
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Afavorir la resiliència dels ecosistemes urbans mitjançant infraestructures verdes
Crear una xarxa d'espais verds distribuïts estratègicament per tota la ciutat contribueix de manera molt efectiva a fer les ciutats més sostenibles, i a donar resposta a molts dels reptes que tenen plantejats els entorns urbans: contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, impacte del canvi climàtic, inundacions i salut pública

Més informació
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya
L'Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, publicada al DOGC número 7874, de 14 de maig, aprova aquestes bases, l'objecte de les quals és regular les subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per al foment de la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya
Es modifica la Resolució per la qual es dicten Instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal
La Resolució de 16 de maig de 2019, publicada al BOE número 119, de 18 de maig de 2019, modifica la Resolució de 30 de gener de 2015, d'instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal, eliminant l'apartat 2.1, relatiu a la documentació acreditativa de la identitat, els seus dos últims paràgrafs anul•lats per la sentència l'Audiència Nacional, Sala del Contenciós-administratiu, de 28 de desembre de 2018, dictada en el procediment ordinari 770/2017
S'aprova el Pla interdepartamental de suport a les famílies de la Generalitat de Catalunya, per al període 2018-2021
Acord GOV/69/2019, de 14 de maig, publicat al DOGC número 7876, de 16 de maig de 2019
Índexs de preus de la mà d'obra i materials per al tercer trimestre del 2018, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques i sobre els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període
Ordre HAC/555/2019, de 24 d’abril, publicada al BOE número 118, de 17 de maig de 2019
Recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2018, de 8 de maig
Recurs número 2533-2018, interposat pel president del Govern (STC 45/2019, de 27 de març, publicada al DOGC número 7876, de 16 de maig de 2019)
Recurs d'inconstitucionalitat en relació amb diversos preceptes del Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d'Activació per a l'Ocupació
Recurs número 4007-2017, promogut pel govern de Catalunya (STC 40/2019, de 27 de març, publicada al DOGC número 7876, de 16 de maig de 2019)
Recurs en relació a la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni
Recurs d'inconstitucionalitat número 6367-2017, interposat pel president del govern (STC 43/2019, de 27 de març, publicada al DOGC número 7976, de 16 de maig de 2019)
© Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03