Divendres,
28 de Juliol de 2017
inici newsletter actual subscripció i baixa històric newsletters antics butlletins
Les entitats municipalistes es reuneixen amb la consellera Bassa per articular la tasca dels governs locals en la implantació de la renda garantida de ciutadania
Les entitats municipalistes FMC i ACM i representants dels governs locals catalans demanen que el desplegament del reglament de la Llei de la renda garantida tingui en compte diferents aportacions que afecten directament al municipalisme català. Reclamen un paper clau en la comissió de seguiment

Més informació
Publicada al DOGC la Llei de la renda garantida
La Llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l’EAC crea aquesta prestació econòmica per a persones i unitats familiars que no disposin dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna, amb l'objectiu de vetllar per la seva inclusió social o laboral. La llei és fruit d'una iniciativa legislativa popular

Més informació
S'aproven les bases de les subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica
L'objecte d'aquest procediment de subvencions en règim de concurrència és donar suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució: la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica

Més informació
L'FMC i la Fundació Pi i Sunyer renoven el conveni de col·laboració per al Banc de Bones Pràctiques
Aquesta renovació de col·laboració vol donar continuïtat a la línia de treball conjunta entre les dues institucions per al desenvolupament, manteniment i actualització del Banc de Bones Pràctiques. Com a resultat del treball ja fet, el Banc compta amb 488 experiències, de les quals 285 són bones pràctiques i 203 són pràctiques significatives, totes elles avaluades per especialistes. En total corresponen a 83 municipis. Destaquem que durant l'any 2017 l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona s'ha incorporat al Banc, amb 32 pràctiques

Més informació
Ajudes per a programes d'ocupació juvenil
El BOE de 20 de juliol va publicar una resolució de 6 de juliol, de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la qual es resol la convocatòria 2017 d'ajudes del Fons Social Europeu, destinades a la integració sostenible de persones joves al mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Més informació
Accions Urbanes Innovadores. Temes de la 3a i 4a convocatòries
La iniciativa ’Accions Urbanes Innovadores’ (UIA), que dóna recursos a les zones urbanes europees per testar solucions per afrontar els reptes urbans, ha presentat els temes en els quals se centra la tercera i la quarta convocatòria de propostes que es llançaran respectivament a finals de 2017 i 2018

Més informació
L'FMC, a l'acte de signatura del Pacte Nacional per a la Indústria
La Federació de Municipis de Catalunya ha format part de la Taula del Pacte participant en l'elaboració del document amb més de 100 propostes d'actuació en política industrial i que el passat 5 de juliol va tancar els seus treballs amb l'acord signat ahir

Més informació
Nou Seminari sobre relacions col·lectives de l'FMC. L'edició 2017, en marxa
La primera sessió tindrà lloc el 18 d'octubre i tractarà, entre d'altres temes, L’acord per a la millora de l’ocupació pública i la política d’ocupació prevista a les lleis pressupostàries. La segona sessió, el 15 de novembre, debatrà sobre la incorporació de personal laboral en els supòsits d’internalització de serveis; i la tercera, sessió, el 20 de desembre, analitzarà el poder de control, sistemes tecnològics i drets dels empleats públics

Vegeu el programa
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Els municipis del futur
Per tal d'afrontar la complexitat dels reptes amb que es troben actualment els governs locals és imprescindible aprofitar les possibilitats que ofereix la col·laboració, la transversalitat, la descentralització i la tecnologia

Més informació

FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Manual d'innovació: portar les idees a la pràctica
L'increment de les possibilitats de connectivitat, la facilitat d'accés a tecnologies mòbils i l'augment de l'ús de xarxes socials han transformat totalment les formes d'interacció entre administracions i ciutadans

Més informació
Nota informativa del MINHFP sobre règim legal aplicable a les operarcions d'endeutament a llarg termini a concertar per les entitats locals en l'exercici 2017
El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va publicar, el 20 de juliol de 2017, a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals una Nota informativa sobre el règim legal aplicable a les operacions d'endeutament a llarg termini a concertar per les entitats locals a l'exercici 2017

Més informació
TORNEM AL SETEMBRE!
Aquest butlletí online reprendrà la seva periodicitat a partir del setembre
Subvencions a les entitats promotores que realitzaran el Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys
Aquest programa, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també pretén incidir en la qualitat de l'ocupació, donant suport a la contractació mínima de 6 mesos i regulant una subvenció que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l'objectiu que les persones desocupades que hi participin s'insereixin definitivament en el mercat de treball
Subvencions per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
El DOGC de 18 de juliol publica la resolució EXI/1700/2017, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions de les línies 1 i 2 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
Subvencions per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors
El DOGC de 18 de juliol publica una resolució TES/1702/2017, de 28 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora delcontrol dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors
Subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció
Una ordre aprova les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a centres educatius privats i a centres educatius públics que no siguin titularitat de la Generalitat, autoritzats pel Departament d'Ensenyament per impartir Programes de Formació i Inserció
S'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018
Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, publicada al DOGC número 7416, de 20 de juliol de 2017
Creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Decret 108/2017, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Decret 2/2016, de 13 de gener, publicat al DOGC número 7414 , de 18 de juliol de 2017
S'aprova la refosa dels annexos de la Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Ordre EMC/155/2017, de 12 de juliol, publicada al DOGC número 7414, de 18 de juliol de 2017
S'aprova el Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya
L’objectiu del protocol és optimitzar i millorar l’atenció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol maltractament, mitjançant una intervenció coordinada i eficaç dels departaments de la Generalitat i en la mesura del possible de la resta d’administracions abordant tant la detecció com l’atenció i la recuperació
S'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública
El reglament aprovat regula els procediments mitjançant els quals els ciutadans poden tramitar les reclamacions que s’interposin contra les resolucions en matèria d’accés a la informació. En destaca el procediment amb mediació, que persegueix que les parts construeixin per si mateixes una solució a la controvèrsia. També té funcions d’assessorament en la matèria, la formació, la difusió i la recerca
Es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases de les subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica
L'objecte d'aquest procediment de subvencions en règim de concurrència és donar suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució: la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica
Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 080003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03