Número 778
Dimarts, 29 de novembre de 2022
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
Reunió del Comitè Executiu de l'FMC
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, reunit el dilluns 21 de novembre a la tarda, va ratificar l’acord comú de condicions dels empleats públics relatiu a la prestació del teletreball. Durant la reunió també es va aprovar el Manifest del 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de la violència ver les dones
El teletreball a les administracions públiques centra la sessió de novembre de l'SRC
El passat 22 de novembre es va desenvolupar la tercera sessió del Seminari de Relacions Col·lectives 2022-2023 de l'FMC, reflexionant sobre la implantació del teletreball a les administracions públiques
Si teniu previst realitzar activitats de promoció i divulgació de la mediació, us demanem que feu arribar la informació al Departament de Justícia, el qual s’ofereix a facilitar la seva pàgina web per donar publicitat de les vostres activitats
Curs de l'FMC sobre ètica i integritat pública
Amb l'objectiu d'identificar els riscos per la integritat pública, conèixer els mecanismes per enfortir-la i determinar els elements que han de configurar un pla d’integritat, organitzem per als propers dies 12 i 14 de desembre, un curs presencial, en el que s'abordaran temes com els codis ètics de les entitats locals, els conflictes d'interessos i els plans de mesures antifrau per la gestió dels fons Next Generation UE


Segona edició del curs de l'FMC per saber com fer un millor manteniment de les instal·lacions esportives municipals
El 12 de gener l'FMC ha programat una acció formativa presencial que pretén explicar quines són les necessitats de manteniment de les instal·lacions esportives, tant les comuns per a qualsevol edifici de pública concurrència com les específiques de les instal·lacions esportives; i presentar el model de gestió del manteniment de les instal·lacions esportives que proposa la Diputació de Barcelona
ALTRES NOTÍCIES
La Diputació de Tarragona col·labora amb les entitats esportives per impulsar activitats singulars a la demarcació
S'aprova la nova Llei espanyola de cooperació: més transformadora, transversal i inclusiva
Les OTL es consoliden com a centres pioners i únics a la província en la inserció laboral de persones amb trastorns de salut mental
La Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL) de la Diputació de Barcelona va tancar les jornades de commemoració dels seus 20 anys amb l’objectiu de continuar treballant per la inserció al mercat ordinari de persones amb trastorns de salut mental

Presentació del projecte extracurricular 2023 'Som el que som', d'enriquiment per a nens i nenes amb altes capacitats
El diputat d'Educació de la Diputació de Girona, Josep Piferrer, va participar aquest dissabte a l'acte de presentació d'aquest projecte. Des del 2017, la Diputació dona suport a aquesta iniciativa, que s'articula com una col·laboració entre la Fundació per a l'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats i la Universitat de Girona, i que va sorgir com un projecte pilot a Catalunya
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Seminari Tècnic Local
Propera sessió: 16 de desembre

ORGANITZA FMC
Seminari de Dret Local
Propera sessió: 23 de desembre

JORNADA DE PRESENTACIÓ
Àrea Funcional de Muntanya de la Zona Est del programa POCTEFA 2021-2027
2 de desembre

INFO SESSIONS
Clúster 5 Horitzó Europa
15 i 16 de desembre

QUARTA TROBADA
Aspectes de Dret Tributari, de Dret Civil i de Dret Processal de l'Habitatge
21 de desembre

EAPC
El dret a empadronament com a eina de garantia de drets per a tota la ciutadania
1 de febrer
ORGANITZA FMC
Seminari de Relacions Col·lectives
Propera sessió: 20 de desembre

A CASTELLDEFELS
Municipis actius a la Unió Europea
1 de desembre

CIDOB
El paper de les ciutats en el procés de recuperació europea
13 de desembre

OFICINA ANTIFRAU
Percepció i actituds sobre la corrupció a Catalunya
15 de desembre

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
Interreg SUDOE
Santander, 25 i 26 de gener

FEMP, DG TRAFICO I AJUNTAMENT DE VALLADOLID
VII Trobada de ciutats per la seguretat vial i la mobilitat sostenible
2 i 3 de febrer
DISPOSICIONS
Declaració institucional del 25 de novembre, Dia internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones
Acord GOV/249/2022, de 22 de novembre, publicat al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022
 
Protocol marc per una intervenció amb la diligència deguda en situacions de violències masclistes
Acord GOV/248/2022, de 22 de novembre, publicat al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022
 
S'aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per a llocs de personal funcionari d'Administració local
Resolució PRE/3669/2022, de 21 de novembre, publicada al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022
 
Es modifica el decret que regula la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya
Decret 344/2022, de 22 de novembre, publicat al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022
 
Subvencions per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic
Resolució ACC/3636/2022, de 17 de novembre, publicada al DOGC núm. 8798, de 22 de novembre 2022
 
Ordre EMT/248/2022, de 18 de novembre, publicada al DOGC núm. 8799, de 23de novembre de 2022
 
S'aproven les bases de les subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies
Ordre ACC/249/2022, de 18 de novembre, publicada al DOGC núm. 8799, de 23 de novembre de 2022
 
Programa de manteniment i conservació de lleres públiques
Resolució ACC/3637/2022, de 17 de novembre, publicada al DOGC núm. 8798, de 22 de novembre 2022
 
Resolució SLT/3640/2022, de 17 de novembre, publicada al DOGC núm. 8798, de 22 de novembre de 2022
 
Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d'inter`res en préstecs hipotecaris
Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre, publicat al BOE núm. 281, de 23 de novembre de 2022

Programa temporal de desplegament de projectes cofinançats per mitjà de fons europeus en l'àmbit de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme
Resolució IFE/3648/2022, de 3 de novembre, publicada al DOGC núm. 8799, de 23 de novembre de 2022

Codi ètic del Síndic de Greuges de Catalunya
Resolució de 14 de novembre de 2022, publicada al DOGC núm. 8799, de 23 de novembre 2022

Conveni entre el govern de l'Estat i la Federación Española de Municipios y Provincias per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural
Resolució de 18 de novembre de 2022, publicada al BOE núm. 285, de 28 de novembre de 2022
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya