Número 781
Dimarts, 10 de gener de 2023
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
L'FMC es reuneix amb el conseller de Territori per parlar d'habitatge i de mobilitat entre altres temes
El passat dimecres, la presidenta de l’FMC, Olga Arnau, acompanyada pels vicepresidents Xavier Fonollosa i David Bote, es va reunir amb el conseller de Territori, Juli Fernández i el seu secretari general Joan Jaume Oms per reforçar la voluntat de millorar la coordinació i el necessari treball amb el Departament
El govern català trasllada a l'FMC els seus objectius en matèria de política exterior que tenen més incidència local
La trobada va tenir lloc ahir i hi van assistir Bernat Costas, secretari general del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, David Camps, assessor especial en matèria d’acció exterior del departament, i per part de l'FMC, la presidenta, Olga Arnau, i el secretari general, Lluís Sais
Amb aquest objectiu, la Federació de Municipis de Catalunya organitza el curs 'Presentacions persuasives' que tindrà lloc presencialment els dies 18 i 20 de gener
Curs de l'FMC per conèixer quins són els recursos per produir contingut gràfic
L'objectiu d'aquest taller presencial que tindrà lloc els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2023 és conèixer conceptes de disseny que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts, així com quines són les eines en línia que ens ajuden a dissenyar contingut gràfic per a documents, memòries corporatives, web o xarxes socials que gestionem


Nova acció formativa presencial de l'FMC sobre l'aplicació pràctica de les novetats de l'LPE/2023 en matèria de personal
Prevista per al 24 de gener, aborda, de manera molt pràctica, la importantíssima novetat de poder aprovar una oferta d'ocupació, al marge de l'ordinària, que permeti actualitzar les plantilles amb les places estructurals perdudes al llarg dels anys, a causa de les limitacions de la Taxa de Reposició d'Efectius
ALTRES NOTÍCIES
La Diputació de Tarragona elabora el Llibre blanc de les platges intel·ligents de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre
23 municipis metropolitans instal·laran aparcaments de bicicletes als entorns de parades i estacions de transport públic
Adjudicats els ajuts per fomentar la transversalitat de gènere en l'àmbit municipal
Amb incidència especial en la implementació de plans en matèria de conciliació i corresponsabilitat, que contribueixin a facilitar l'atenció i la cura de menors, persones grans i/o dependents i de col·lectius especialment vulnerables. Han estat atorgats per la FEMP i l'Instituto de las Mujeres

L'1 de gener es van obrir les inscripcions al Pla de formació de l'EAPC per al personal de l'administració local per al primer semestre de 2023 de l'EAPC
El nou model de l’EAPC implica un esforç a curt, mitjà i llarg termini per tal d’ampliar el concepte de formació al d’experiència d’aprenentatge. Amb aquesta transformació, l’EAPC vol aprofundir en la personalització dels serveis d’aprenentatge i en la diversificació de l’oferta formativa

El conseller Elena presenta el projecte de subvencions de trànsit per a municipis petits a la demarcació de Tarragona
L’objectiu d’aquests ajuts és una aposta per una mobilitat segura i reduir la mortalitat a les carreteres un 15% l’any 23 i un 50% l’any 30 amb l’horitzó europeu de 0 víctimes l’any 50
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Seminari de Dret Local
Propera sessió: 13 de gener

EN LÍNIA
Info Day Horizon Europe Cluster 2
17 de gener

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ
Nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
18 de gener

A SANTANDER
Jornada Interreg SUDOE
25 i 26 de gener
 
COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA
Taller sobre les proves pràctiques en un procés de selecció a l'administració local
Del 16 de gener al 16 de febrer

JORNADES VIRTUALS
EU Missions Info Day (Horitzó Europa - Missió del sòl)
17 i 18 de gener

FEMP
Prevenció i lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos en la contractació pública local
24 i 25 de gener

FEMP, DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
VII Trobada de ciutats per la seguretat vial i la mobilitat sostenible
2 i 3 de febrer
DISPOSICIONS
Nou format normalitzat del Compte General de les Entitats Locals en suport informàtic per a la seva rendició
Resolució de 22 de desembre de 2022, publicada al BOE número 3, 4 de gener de 2022

S'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals, destinades a millorar i impulsar el control poblacional de colònies felines
Ordre DSA/1352/2022, de 22 de desembre, publicada al BOE número 2, de 3 de gener de 2023

Subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d'infraestructures de protecció civil
Resolució INT/4151/2022, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8823, de 30 de desembre de 2022

Convocatòria anticipada per a l'any 2023 de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran
Resolució TER/4153/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8823 , de 30 de desembre de 2022

Referències legals de tots aquells aspectes de l'LPGE que impacten en les entitats locals
Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, publicada al BOE número 308, de 24 de desembre de 2022

S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació
Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8823, de 30 de desembre de 2022

Mesures urgents en benestar social, transport, habitatge, funció pública i promoció econòmica que afecten els governs locals
Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 311, de 28 de desembre de 2022

Es regulen les zones de baixes emissions
Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 311, de 28 de desembre de 2022

Llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles
Llei 1/2022, de 29 de desembre, publicada al DOGC número 8823, de 30 de desembre de 2022

Ajuts extraordinaris adreçats als ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que acullin en el seu municipi o comarca persones desplaçades com a conseqüència de la guerra a Ucraïna
Resolució IFE/4091/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8821, de 28 de desembre de 2022

Normes sobre la gestió d'envasos i residus d'envasos
Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 311, de 28 de desembre de 2022

S'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 22 de desembre de 2022, publicada al BOE número 307, de 23 de desembre de 2022

Es modifica la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 22 de desembre de 2022, publicada al BOE número 307, de 23 de desembre de 2022
 
 
Transferència a determinats ens locals per finançar el reforç de la prestació del servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa
Resolució IFE/4065/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8820, de 27 de desembre de 2022

S'aproven les bases reguladores dels ajuts extraordinaris adreçats als ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que acullin en el seu municipi o comarca persones desplaçades com a conseqüència de la guerra a Ucraïna
Ordre IFE/281/2022, de 21 de desembre, publicada al DOGC número 8819, de 23-12-2022

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'actuacions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027
Ordre SLT/283/2022, de 21 de desembre, publicada al DOGC número 8820, de 27-12-2022
  Resolució EMT/4019/2022, de 21 de desembre, publicada al DOGC número 8820, de 27 de desembre de 2022

Revaloració de les persones del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2023
Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 311, de 28 de desembre de 2022

Canvis en relació al fons de transició nuclear i de creació de l'òrgan de govern del fons
Llei 10/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8821, de 28 de desembre de 2022

S'obre la convocatòria per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges
Resolució TER/4079/2022, de 20 de desembre, publicada al DOGC número 8821, de 28 de desembre de 2022

Reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres públics i contraban d'armes de doble ús
Llei orgànica 14/2022, de 22 de desembre, publicada al BOE número 307, de 23 de desembre de 2022

Es modifiquen les restriccions a la circulació durant l'any 2022
Resolució INT/4023/2022, de 19 de desembre, publicada al DOGC número 88129, de 23 de desembre de 2022

Es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes
Llei 30/2022, de 23 de desembre, publicada al BOE número 308, de 24 de desembre de 2022

Canvis en el Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, el Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i el Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
Resolució TER/4042/2022, de 19 de desembre, publicada al DOGC número 8820, de 27 de desembre de 2022

Xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2022
Reial decret 1037/2022, de 20 de desembre, publicat al BOE número 305, de 21 de desembre de 2022

Xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2022
Reial decret 1037/2022, de 20 de desembre, publicat al BOE número 305, de 21 de desembre de 2022

Normes bàsiques d'ordenació de les granges bovines
Reial Decret 1053/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 312, de 29 de desembre de 2022

Tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi
Ordre TER/284/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8822, de 29 de desembre de 2022

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball
Resolució EMT/4124/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8822, de 29 de desembre de 2022

Convocatòria anticipada per als anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya
Resolució EMT/4139/2022, de 21 de desembre, publicada al DOGC número 8822, de 29 de desembre de 2022

S'aprova el Pla director de la Xarxa d'Àrees Marines Protegides d'Espanya i els criteris mínims comuns de gestió coordinada i coherent de la Xarxa
Reial Decret 1056/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 313, de 30 de desembre de 2022

S'aprova el Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat a 2030, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
Reial decret 1057/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE número 313, de 30 de desembre de 2022

Aprovació de la revisió de l'Estratègia Forestal Espanyola horitzó 2050
Resolució de 27 de desembre de 2022, publicada al BOE número 313, de 30 de desembre de 2022

Aprovació de la revisió del Pla Forestal Espanyol 2022-2032
Resolució de 27 de desembre de 2022, publicada al BOE número 313, de 30 de desembre de 2022

S'aproven les Directrius Bàsiques Comunes de Gestió Forestal Sostenible
Resolució de 27 de desembre de 2022, publicada al BOE número 313, de 30 de desembre de 2022

Subvencions de l'any 2023 per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració)
Resolució EMT/4161/2022, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8823, de 30 de desembre de 2022

Convocatòria anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà
Resolució EMT/4147/2022, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8823, de 30 de desembre de 2022

Convocatòria anticipada 2023: Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC)
Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, publicada al DOGC núm. 8823D , de 30 de desembre de 2022

Convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, NextGenerationEU.
Resolució EMT/4164/2022, de 28 de desembre publicada al DOGC núm. 8823D , de 30 de desembre 2022

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball
Resolució EMT/4163/2022, de 27 de desembre, publicada al DOGC núm. 8823D , de 30 de desembre de 2022

Llei reguladora de l'esport
Llei 39/2022, de 30 de desembre, publicada al BOE número 314, de 31 de desembre de 2022

Es publiquen dues circulars: una sobre la reforma del delicte de furt operada en virtut de la Llei orgànica 9/2022, de 28 de juliol, i una altra en relació a l'activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal en l'àmbit de la recerca penal
Circulars 1 i 2 publicades al BOE número 1, de 2 de gener de 2023

Horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2023
Resolució 88-2022_AGP, publicada al DOGC número 8824, de 2 de gener de 2023

Conveni amb la Generalitat per a l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat per a l'exercici 2022 en relació amb la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
Resolució de 22 de desembre de 2022, publicada al BOE número 2, de 3 de gener de 2023

Restriccions en fronteres exteriors aèries per raó de salut pública, amb motiu de la situació ocasionada per la COVID-19 a la Xina
Resolució de 3 de gener de 2023, publicada al BOE número 3, de 4 de gener de 2023
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya