Número 787
Dimarts, 21 de febrer de 2023
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
Cloenda de la 3a edició del Seminari sobre fons europeus, eines i oportunitats de finançament per als ens locals
El curva celebrar ahir la seva sessió final, amb la participació del vicepresident de l’FMC Àlex Garrido. S’ha consolidat com a espai de trobada per als electes i tècnics responsables de programes de desenvolupament local i promoció econòmica, per donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu
L'FMC aporta la visió de la modificació de la Llei sobre la renda garantida
El Parlament de Catalunya està tramitant aquesta proposició de llei. La vicepresidenta de l’FMC, Alba Pijuan, ha comparegut aquest matí al Parlament per exposar el nostre posicionament i formular propostes que es puguin incorporar en el text final de la llei. 'Si creiem en la garantia d’ingressos que pot suposar l’IMV  i l'RGC, des del món local us oferim la nostra plena disposició', ha afirmat
Tornen a programar aquest curs (21, 22, 29, 30 i 31 de març) amb l'objectiu d'oferir coneixements pràctics sobre la contractació segons la Llei de contractes del sector públic, aplicada conforme a criteris d'eficàcia, eficiència, servei i legalitat
Nou Seminari de Gestió Econòmica Local de l'FMC
Posem en marxa un nou seminari com a espai de referència i trobada dels treballadors i les treballadores públics responsables d’exercir el control i la gestió econòmica en els ens locals, que, amb la seva tasca, faciliten l’execució de projectes polítics adreçats a millorar la vida de la ciutadania. L’objectiu és perfeccionar l’exercici del control i la gestió econòmica. Tindrà lloc el 24 de febrer, 24 de març, 28 d’abril i 25 de maig


L'FMC dona eines per millorar la comunicació en línia
El que volem aconseguir amb aquest curs, que tindrà lloc el proper 1 de març, és revisar què sabem de la comunicació en línia i optimitzar-la tant des del punt de vista de la seva estructura com des del punt de vista de la producció i la posada en escena
ALTRES NOTÍCIES
Ajuts de la Diputació de Tarragona per a la transició energètica, la prevenció d’incendis i la gestió de residus
Un estudi analitza el parc residencial de les comarques gironines per promoure-hi solucions de rehabilitació energètica
La Diputació de Barcelona facilita el pagament de tributs per terminis o ajornar-los sense interessos
La setmana passada es va posar en marxa un nou mètode de pagament de tributs que permet fer-ho a terminis o ajornar-los sense interessos. També es podrà fer el pagament de tributs mitjançant Correus Pay, gràcies a l’acord signat amb Correos
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Seminari de Dret Local
Propera sessió: 10 de març

SEMINARI EN LÍNIA
Nova convocatòria de propostes Interreg Europe
22 de febrer

FEMP, DIPUTACIÓ DE LEÓN I ASOCIACIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL
Congrés Esport i Municipalisme
23 i 24 de febrer

A VITÒRIA-GASTEIZ
Llançament del programa POCTEFA
8 de març

EAPC
El procediment electoral: afectació als ens locals
10 de març
ORGANITZA FMC
Els conceptes essencials del dret administratiu
Cinquena edició: 3, 10, 17, 25 octubre

EAPC
Un nou marc per a la funció pública catalana
23 de febrer

CCCB
Enquestes de l'ús del temps a Espanya
3 de març

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Fòrum 'Transformacions'
9 i 10 de març
DISPOSICIONS
Instruccions relatives al calendari d'aplicació dels procediments per finançar la cancel·lació d'obligacions pendents de pagament a proveïdors de determinades entitats locals i al contingut dels plans d'ajust i la seva possible revisió en l'àmbit d'aquests procediments
Resolució de 15 de febrer de 2023, publicada al BOE número 42, de 18 de febrer de 2023

Activitats formatives descentralitzades del subprograma d'acompliment en entitats locals per al primer semestre de 2023 (INAP)
Resolució de 15 de febrer de 2023, publicada al BOE número 43, de 20 de febrer de 2023

S'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació
Resolució ACC/451/2023, de 13 de febrer, publicada al DOGC número 8858, de 20 de febrer de 2023

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2023
Resolució CLT/453(2023, de 10 de febrer, publicada al DOGC número. 8858, de 20 de febrer de 2023

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2023
Resolució CLT/456/2023, de 9 de febrer, publicada al DOGC número 8858, de 20 de febrer de 2023

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica
Resolució JUS/457/2023. De 16 de febrer, publicada al DOGC número 8858, de 20 de febrer de 2023

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres per a l'any 2023
Resolució CLT/454/2023, de 9 de febrer, publicada al DOGC número 8858, de 20 de febrer de 2023
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya