Número 794
Dimarts, 18 d'abril de 2023
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
El Seminari de Dret Local posa el focus en la relació entre la responsabilitat patrimonial de l'Administració i la COVID-19 i en la ciberseguretat
En la sessió que es va celebrar el passat divendres, també es va parlar del règim jurídic de les retribucions i les indemnitzacions de càrrecs electes locals, i de la ’aprofitament especial del domini públic: la nova taxa per entrega a domicili de paquets postals (taxa "Amazon”). 
L'FMC, a l'acte de signatura de l'Acord per una capanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades
El passat dijous el secretari general de l’FMC, Lluís Sais, va assistir a la presentació d’aquest acord que té l’objectiu de salvaguardar la democràcia i blindar espais de debat rigorós, que respectin els drets fonamentals durant la campanya de les eleccions municipals
Activitat formativa que tindrà lloc els dies 4 i 11 de maig, on tractarem la normativa i l'aplicació de la llei per garantir el règim de transparència. El termini d'inscripció finalitza el 27 d'abril
L'FMC organitza una nova acció formativa per esvair dubtes en relació a la Llei de protecció de dades i de garantia dels drets digitals
El curs que ha programat la Federació de Municipis de Catalunya i que tindrà lloc els dies 23, 25 i 30 de maig i 1, 8 i 13 de juny, intentarà dissipar tots els dubtes sobre el tractament de les dades personals a l'administració local. El termini d’inscripció per a aquest curs finalitza el dia 16 de maig de 2023.


Com es poden dirigir millor els equips de treball en entorns virtuals?
L’FMC ha programat un curs en línia, del 16 de maig al 30 de juny, en el que s’intentarà donar resposta a diversos problemes que planteja el teletreball des de la perspectiva jurídic-laboral i de relacions humanes. D'una manera eminentment pràctica, ajudarem l’alumnat a evitar errors i saber a què atenir-se en cada cas en totes i en cadascuna de les incidències que poden esdevenir
Millorem els serveis públics locals amb tècniques d'eficiència i simplificació
L'FMC organitza una acció formativa presencial, que tindrà lloc els dies 18 i 26 de maig, amb l'objectiu de simplificar els processos amb què l’Administració local presta els seus serveis

L'FMC ensenya què cal tenir en compte a l'hora de posar en marxa una contractació administrativa
Aquest curs pràctic de redacció de plecs i contractació administrativa, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, se celebrarà presencialment els dies 9, 16 i 23 de maig. Treballaran els aspectes essencials, com els plecs, les memòries, els conceptes econòmics, els objectes del contracte, els criteris o les valoracions, entre d'altres
ALTRES NOTÍCIES
Lleida, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu i Parets, capdavanters en transformació digital i govern obert
Molt important: Novetats i mesures a adoptar per les administracions locals en períodes de sequera
La Diputació de Barcelona destinarà un milió d'euros anuals per facilitar que els governs locals puguin captar talent jove universitari
Promourà 50 beques de 1.000 euros nets al mes dirigides a joves graduats recents i altres incentius a estudiants de darrer curs, que permetrà que comencin pràctiques dins de l’administració pública

L'Observatori dels DigiCanvis, un espai per compartir les bones pràctiques i iniciatives innovadores del món local
Amb l’Índex de Maduresa Digital de l’AOC es pot avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital d’un ens públic i, a més, identificar les millors pràctiques i iniciatives innovadores dels ens locals capdavanters en aquest procés de canvi
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Seminari Tècnic Local
Propera sessió: 21 d'abril

ORGANITZA FMC
Seminari de Dret Local
Propera sessió: 5 de maig

EAPC
La diversitat religiosa a Catalunya i la seva gestió en l'àmbit local
19 d'abril
 
PARÍS
Seminaris web d'Interreg Europa
24, 25, 26 i 27 d'abril
 
AGÈNCIA EXECUTIVA EUROPEA DE CLIMA, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT
El nou mecanisme de finançament d'energies renovables
25 d'abril
 
OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL I EAPC
Tallers d'aprofundiment de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica
3, 8, 10, 156 i 16 de maig
 
ORGANITZA FMC
Seminari de Gestió Econòmica Local
Propera sessió: 28 d'abril

ORGANITZA FMC
Nova sessió Info Days SIE
20 d'abril

OS DE BALAGUER
IV Jornada de Serveis Socials de les terres de Lleida
20 d'abril

BARCELONA
1r Congrés Català del Treball
24, 25 i 26 d'abril

SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT
La igualtat en joc
26, 27 i 28 d'abril

A TOTA EUROPA
Let's Clean Up Europe
Del 5 al 7 de maig

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tractament de dades persones a les administracions públiques
12 de maig

EAPC
Eleccions locals i canvi de corporació: aspectes per a la gestió de Recursos Humans
16 de maig

PROGRAMA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM A CATALUNYA
Setmana sense Fum
Del 25 al 31 de maig
DISPOSICIONS
Resolució PRE/1096/2023, de 24 de març, publicada al DOGC número 8893, de 12 d’abril de 2023
 
Delegació de competències en els consells comarcals i en l'AMB en matèria d'educació
Acord GOV/80/2023, de 4 d’abril, publicat al DOGC número 8891, de 6 d’abril de 2023
 
Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024
Resolució ACC/1147/2023, de 30 de març, publicada al DOGC número 8892, d’11 d’abril de 2023
 
Subvencions. en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2023
Resolució CLT/1132/2023, de 30 de març, publicada al DOGC número 8892, d’11 d’abril de 2023
 
Es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions locals de 28 de maig de 2023
Ordre HFP/329/2023, de 4 d’abril, publicada al BOE número 81, de 5 d’abril de 2023
 
Resolució TER/1182/2023, de 4 d’abril, publicada al DOGC número 8893, de 12 d’abril de 2023
 
S'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 3 d’abril de 2023, publicada al BOE número 81, de 5 d’abril de 2023
 
Resolució EMT/1178/2023, de 29 de març, publicada al DOGC número 8893, de 12 d’abril de 2023
 
Es publiquen les bases reguladores de quatre tipologies de subvencions en matèria d'educació per als ens locals de Catalunya: per al finançament de conservatoris de música, per a escoles de dansa, per a cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art i per a les escoles de música (tot, curs 2023-2022)
Ordres EDU/63/2023, EDU/64/2023, EDU/65/2023 i EDU/66/2023, totes publicades al DOGC número 8890, de 5 d'abril de 2023
 
Ordre ACC/70/2023, de 3 d’abril, publicada al DOGC número 8890, de 5 d’abril de 2023

S'aproven les bases de les subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus
Resolució CLT/1195/2023, de 31 de març, publicada al DOGC número 8893, de 12 d’abril de 2023

S'aproven les bases de les subvencions biennals als centres territorials d'arts visuals de Catalunya
Resolució CLT/1194/2023, de 4 d’abril, publicada al DOGC número 8893, de 12 d’abril de 2023
 
Ordre EDU/78/2023, de 5 d'abril publicada al DOGC núm. 8894, de 13 d’abril de 2023
 
Ordre PRE/81/2023, de 12 d’abril, publicada al DOGC número 8896, de 17 d’abril de 2023
 
Resolució EMT/1092/2023, de 29 de març, publicada al DOGC número 8890, de 5 d’abril de 2023
 
Resolució ACC/1146/2023, de 4 d’abril, publicada al DOGC número 8892, d’11 d’abril de 2023
 
Resolució EMT/1121/2023, de 28 de maig, publicada al DOGC número 8891, de 6 d’abril de 2023
 
S'aprova la metodologia per determinar les tarifes generals de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual per la utilització del seu repertori i el contingut de la memòria econòmica que ha d'acompanyar les tarifes generals
Ordre CUD/330/2023, de 28 de març, publicada al BOE número 81, de 5 d’abril de 2023

Modificació de la revisió en via administrativa tributària
Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, publicat al BOE número 81, de 5 d’abril de 2023
 
Resolució ACC/1148/2023, de 4 d’abril, publicada al DOGC número 8892, d’11 d’abril de 2023
 
Resolució SLT/1130/2023, de 3 d’abril, publicada al DOGC número 8891, de 6 d’abril de 2023
 
Llei 5/2023, de 5 d’abril, publicada al DOGC número 8891, de 6 d’abril de 2023
 
Resolució PRE/1093/2023, de 27 de març, publicada al DOGC número 8893, de 12 d’abril de 2023
 
Reial decret 278/2023, d’11 d’abril, publicat al BOE número 87, de 12 d’abril de 2023
  Acord GOV/85/2023, d'11 d'abril, publicat al DOGC núm. 8894, de 13 d’abril de 2023
 
Resolució ACC/1215/2023, d'11 d'abril publicada al DOGC núm. 8894, de 13 d’abril de 2023

Convocatòria de subvencions pels Premis iFest
Resolució EMT/1244/2023, de 12 d'abril, publicada al DOGC núm. 8895, de 14 d’abril de 2023
 
Acord GOV/84/2023, d'11 d'abril, publicat al DOGC núm. 8894, de 13 d'abril de 2023
 
S'estableix i es regula la DUN 2023
Ordre ACC/83/2023, de 12 d’abril, publicada al DOGC número 8896, de 17 d’abril de 2023
 
Correcció d’errades publicada al DOGC número 8891, de 6 d’abril de 2023
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya