Número 767
Dilluns, 12 de setembre de 2022
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
Ofrena de l'FMC amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya
El passat diumenge, la presidenta de l'FMC i el secretari general de l'entitat van fer l'ofrena floral  conjuntament amb l'ACM al monument de Rafael Casanova de la Ronda Sant Pere de Barcelona. A més, el vicepresident de l'FMC Xavier Fonollosa va estar present, a l'acte institucional de la Diada de Sant Boi
L'FMC participa en l'elaboració del nou Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya
El Pacte té l'objectiu que la indústria faci un salt endavant significatiu en competitivitat i permeti al sector fer front als grans reptes de la sostenibilitat i la digitalització, que són les grans palanques de transformació i de canvi de l’economia
Presentació a l'FMC del Catàleg de serveis d'acció exterior al món local
NOVA DATA: El dilluns 3 d'octubre, a les 12.00h, la consellera Victòria Alsina presentarà, a la seu de l'FMC, el Catàleg de serveis d'acció exterior al món local, que ofereix una desena de serveis per internacionalitzar el món local català, que van des de l’acompanyament en l’obtenció de fons europeus, els agermanaments municipals, i l’aplicació del dret de la Unió Europea; fins al foment i el suport a municipis transfronterers i a la cooperació al desenvolupament
L'FMC ha programat una nova edició del seu Seminari de Relacions Col·lectives. Les quatre sessions tindran lloc els dies 30 de setembre, 25 d’octubre, 22 de novembre i 20 de desembre
Curs de l'FMC per millorar la gestió esportiva municipal
Amb el títol 'El triangle de les Bermudes de la gestió esportiva municipal: marc legislatiu, instal·lacions i esdeveniments' organitzem un curs el 14 de setembre, per plantejar la visió enfrontada dels tècnics especialistes i dels lletrats o juristes, per poder desenvolupar els serveis públics de la millor manera possible i, per tant, estan obligats a entendre’s
Formació de l'FMC i Localret en matèria de ciberseguretat adreçada a les persones del món local
El Consorci Localret i la Federació de Municipis de Catalunya col·laboren per primera vegada en la programació d’un seguit de tallers i cursos formatius, en aquest cas, en matèria de ciberseguretat, adreçats al personal dels ens locals. Aquesta col·laboració sorgeix de la voluntat mútua de transferir el màxim de coneixement possible al món local en un àmbit tan sensible com és la ciberseguretat
ALTRES NOTÍCIES
Vilawatt, el projecte de transició ecològica de Viladecans, guanyador del premi Transició Energètica de la FEMP
L'AMB construeix els primers quatre equipaments públics de fusta a la metròpolis de Barcelona
Convocatòria 2022 d'ajuts per a la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en l'SNS
Les actuacions desenvolupades per les entitats Locals que es presentin a aquesta convocatòria d'ajuts s'han d'executar amb data posterior al 20 de juliol de 2022 i estar finalitzades abans de l'11 de novembre de 2022. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 16 de setembre del 2022
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Preparació per a llocs de secretaria
4, 6, 11, 18 i 20 d’octubre

ORGANITZA FMC
Seminari sobre fons europeus
Setembre 2022 - Febrer 2023

ORGANITZA AMTU
Mobilitat i turisme amb visió de gènere
Sitges, 16 de setembre

INICI CURS ALIANÇA CATALUNYA 2030
Una agenda en temps de crisis?
20 de setembre

ORGANITZA: EAPC
Curs sobre polítiques locals de joventut
Del 5 d’octubre de 2022 al 21 de juny de 2023

A DAEJEON (COREA)
Cimera mundial de líders locals i regionals
Del 10 al 14 d'octubre

ORGANITZA EL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA
Congrés d'intervenció psicosocial en emergències
Del 16 al 18 de novembre
ORGANITZA FMC
Com podem reduir el nivell de risc en la nostra entitat
27 de setembre, 4, 7 i 11 d’octubre

ORGANITZA FMC
Les Agendes Urbanes
19, 21, 23 i 28 de setembre

ORGANITZA CUIMPB
Repensar els equipaments de proximitat amb perspectiva comunitària
19 i 20 de setembre

ORGANITZA EAPC
Llengües, salut i crisis: més enllà de la COVID
28 de setembre

AL CASTELL DE PENYAFORT (SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS)
Fomentem la cultura de la pau
7 d'octubre

ORGANITZA EAPC
Com aplicar la planificació urbanística i el règim jurídic d'obertura de centres de culte
17 i 24 d'octubre
DISPOSICIONS
Resolució XGO/2590/2022, publicada al DOGC del 29 d'agost de 2022

Subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes
Resolució CLT/2647/2022, de 30 d'agost, publicada al DOGC número 8747, de 7 de setembre de 2022

Subvencions per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2022-2023
Resolució CLT/2649/2022, de 30 d'agost, publicada al DOGC número 8747, de 7 de setembre de 2022

S'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques
Ordre SLT/202/2022, de 30 d'agost, publicada al DOGC número 8745, de 5 de setembre de 2022

S'aproven les bases de les subvencions triennals a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
Resolució CLT/2624/2022, de 29 d'agost, publicada al DOGC número 8745, de 5 de setembre de 2022

S'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de fruites i hortalisses i de llet
Resolució ACC/2549/2022, de 5 d'agost, publicada al DOGC número 8745, de 5 de setembre de 2022

Convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions d'internacionalització: implementació Programa international eTrade 2022
Resolució EMT/2532/2022, de 29 de juliol, publicada al DOGC número 8745, de 5 de setembre de 2022

S'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals
Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, publicada al BOE número 210, d'1 de setembre de 2022

S'aproven les bases reguladores i s'efetua la convocatòria corresponent a 2022 de subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum adscrites a administracions locals i autonòmiques
Ordre CSM/837/2022, de 30 d'agost, publicada al BOE número 210, d'1 de setembre de 2022

Autorització d'atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023
Decret Llei 11/2022, de 30 d'agost, publicat al DOGC número. 8743, d'1 de setembre de 2022

Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, annexos que regulen les condicions d'execució i criteris d'assignació de diversos serveis
Resolució DSO/2599/2022, de 19 d'agost, publicada al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

S'aprova el segon Pla d'acreditacio i qualificació professionals (2022-2024)
Acord GOV/170/2022, de 30 d'agost, publicat al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

Segona convocatòria any 2022 de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya
Resolució EMT/2574/2022, de 28 de juliol, publicada al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal
Resolució ACC/2664/2022, de 16 d'agost, publicada al DOGC número 8749, de 9 de setembre de 2022

Aprovació de l'Estratègia catalana de millora de la compra pública
Acord GOV/171/2022, de 30 d'agost de 2022, publicat al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

Premis Catalunya al Món
Decret 156/2022, de 30 d'agost, publicat al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

Es modifica la delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació
Acord GOV/172/2022, de 30 d'agost, publicat al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

S'actualitza el marc de referència de la competència digital docent
Resolució EDU/2595/2022, de 26 d'agost, publicada al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

Es modifica l'organització de la direcció i la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya
Acord GOV/174/2022, de 30 d'agost, publicat al DOGC número 8743, d'1 de setembre de 2022

Es crea l'Oficina de Salut Bucodental i la seva comissió assessora
Ordre SLT/203/2022, de 30 d'agost, publicada al DOGC número 8744, de 2 de setembre de 2022

Llei de garantia integral de la llibertat sexual
Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, publicada al BOE número 215, de 7 de setembre de 2022

Es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
Llei 17/2022, de 5 de setembre, publicada al BOE número 214, de 6 de setembre de 2022

Millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar
Reial decret llei 16/2022, publicat al BOE número 216, de 8 de setembre de 2022

Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027
Acord GOV/179/2022, de 6 de setembre, publicat al DOGC número 8748, de 8 de setembre de 2022

S'aproven els criteris per classificar un projecte empresarial com a estratègic en l'àmbit de la indústria i dels serveis a la producció
Acord GOV/177/2022, de 6 de setembre, publicat al DOGC número 8748, de 8 de setembre de 2022

S'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis
Resolució VPD/2159/2022, de 2 d'agost, publicada al DOGC número 8748, de 8 de setembre de 2022

S'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 6 de setembre de 2022, publicada al BOE número 217, de 9 de setembre de 2022

Es crea el Consell Assessor en Polítiques de Gènere en Salut
Ordre SLT/204/2022, de 5 de setembre, publicada al DOGC número 8749, de 9 de setembre de 2022

Subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2021
Resolució EDU/2669/2022, de 31 d'agost, publicada al DOGC número 8749, de 12 de setembre de 2022
 
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya