Número 814
Dimarts, 24 d'octubre de 2023
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, nou president de l'FMC
Ha estat escollit en la 34a Assemblea General de l’entitat que es va reunir el passat 18 d'octubre a Lleida, rellevant així Olga Arnau, que havia estat al capdavant de l’entitat des del 2019.
El nou president ha afirmat que la Federació de Municipis de Catalunya treballarà per continuar essent un bon instrument que fa bona política, aquella que uneix pobles i ciutats
L'Assemblea de l'FMC reconeix la feina feta en defensa dels governs locals
En el decurs de l’Assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya que es va celebrar el 18 d'octubre a Lleida els assistents van ratificar la Memòria d’activitats i de gestió de l’FMC corresponent a 2022. En l’acte també es va lliurar un obsequi a tots els membres del Comitè Executiu 2019-2023 en reconeixement a la seva dedicació
La Fira Municipàlia va obrir les seves portes del 17 al 19 d'octubre de 2023 a Lleida.
En aquesta 22a edició, novament hi vam ser presents amb un estand on vam oferir tots els nostres serveis
Inaugurem la 36a edició del Seminari de Dret Local, amb més de 250 inscrits
El divendres va tenir lloc la primera sessió del seminari. La inauguració va anar a càrrec del nou president de la Federació de Municipis de Catalunya, Eduard Rivas, i de Juli Ponce, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari.
En la sessió es van analitzar la funció pública i les competències locals 10 anys després de l’LRSAL


ALTRES NOTÍCIES
L’Assemblea General de Localret escull Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, com a nova presidenta
Empreses, sindicats, grups de recerca i municipis es comprometen a fer efectiu el dret al temps a Catalunya
Sisena edició de l'acció Platges Met al litoral metropolità
Aquest diumenge 22 d’octubre es va celebrar la sisena edició de l’Acció Platges Met als 8 municipis del litoral metropolità, amb l'objectiu de promoure les platges com a espais de natura i fer partícips els ciutadans com a agents actius en la gestió integral d’aquests espais públics

L'AMB aporta per la convivència i la tinença responsable de gossos als parcs i platges metropolitans
Actualment la xarxa de parcs metropolitans (XPM) ja disposa de 29 àrees d’esbarjo per a gossos, amb 30.000 m2 de superfície global. Durant el 2024 es preveu construir-ne tres més en diferents espais verds metropolitans

III Congrés de la RECI: innovació i tecnologia per fer ciutats més 'vivibles'
Responsables locals i experts públics i privats nacionals i internacionals van debatre sobre ciutats intel·ligents al III Congrés de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents, celebrat a Las Rozas els dies 19 i 20 d’octubre
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Seminari de Dret Local
Propera sessió: 17 de novembre

ORGANITZA FMC
La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics
6, 14 i 27 de novembre

ORGANITZA FMC
El 'canvas' dels projectes europeus
13, 20, 28 i 29 de novembre

COL·LEGI D'ADVOCATS
La nova Llei estatal d'habitatge i la seva aplicació a Catalunya
26 i 27 d'octubre

CNMC
Solucions en l'àmbit del bon govern i la regulació
6 de novembre

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
XXI Jornada de Qualitat a l'Ensenyament
9 de novembre

EAPC
El mercat de reptes de recerca per millorar les polítiques públiques
14 de novembre
DISPOSICIONS
Subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2024
Resolució PRE/3468/2023, de 10 d’octubre, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la restauració i creació d'elements d'imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional per a l'any 2023
Resolució CLT/3505/2023, d’11 d’octubre, publicada al DOGC número 9023, de 19 d’octubre de 2023

Convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de subvencions al Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d'exclusió social
Resolució EMT/3531/2023, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023

Subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut
Resolució ACC/3460/2023, de 2 d’octubre, publicada al DOGC número. 9021, de 17 d’octubre de 2023

Subvencions als ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis per finançar les despeses derivades d'accions per a la prevenció de les violències masclistes per als exercicis 2023 i 2024
Resolució EFE/3431/2023, de 10 d'octubre, publicada al DOGC número 9019, de 13 d'octubre de 2023

Modificació de les bases de les subvencions als ajuntaments, els consells comarcals i les mancomunitats de municipis per finançar les despeses derivades d'accions per a la prevenció de les violències masclistes
Resolució TER/3405/2023, de 6 d’octubre, publicada al DOGC número 9018, d’11 d’octubre de 2023
 
Resolució TER/3404/2023, de 3 d’octubre, publicada al DOGC número 9018, d’11 d’octubre de 2023
 
Acord GOV/208/2023, de 10 d’octubre, publicat al DOGC número 9019, de 13 d’octubre de 2023

Es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades que participen en accions de formació professional i els ajuts per a empreses i/o entitats que acullen alumnat per a la realització de pràctiques professionals no laborals
Ordre EMT/229/2023, de 17 d’octubre, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023
 
S’obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut Carnet Jove de còmic corresponent a l'any 2024

Resolució DSO/3523/2023, d’11 d’octubre, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023

S'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions
Resolució ACC/3498/2023, de 17 d’octubre, publicada al DOGC núm. 9023, de 19 d’octubre de 2023

S'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica
Resolució EDU/3496/2023, de 13 d’octubre, publicada al DOGC número 9023, de 19 d’octubre de 2023

Es dicten mesures extraordinàries de caràcter social
Decret llei 2/2023, de 17 d’octubre, publicat al DOGC número 9023 , de 19 d’octubre de 2023

S'aprova la Carta de serveis del servei d'informació, suport i assistència a la ciutadania de l'Agència Tributària de Catalunya
Resolució ECO/3432/2023, de 10 d’octubre, publicada al DOGC número. 9021, de 17 d’octubre de 2023
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya