Número 771
Dimarts, 11 d'octubre de 2022
inicihistòric newslettersantics butlletinspolítica de privacitat
ACTIVITAT FMC
Oberta la inscripció al curs presencial de l'FMC sobre estabilització de l'ocupació pública
Com podeu aprofitar la darrera oportunitat per modificar les ofertes publicades i elaborar amb criteris d’eficàcia i legalitat les bases de selecció? Aquest és l'objectiu d'aquesta acció formativa que tindrà lloc el 8 de novembre
Nou curs de l'FMC: 'El cicle de vida de les instal·lacions públiques d'il·luminació
Tindrà lloc els dies 2, 7, 9, 14, 16 i 21 de novembre, adreçada al personal tècnic de l’administració, A1 i A2, i responsables de les instal·lacions d’il·luminació i espais públics municipals. La inscripció finalitza el 26 d’octubre
Aquesta col·laboració sorgeix de la voluntat mútua de transferir el màxim de coneixement possible al món local en un àmbit tan sensible com és la ciberseguretat
La Federació de Municipis de Catalunya programa una sisena edició virtual INFO DAYS SIE
Per donar a conèixer les novetats en matèria de fons i subvencions europees per als governs locals, organitzem el proper 25 d'octubre una sessió informativa virtual INFO DAYS SIE (Servei d'Informació Europea) amb la informació dels recursos disponibles i les novetats i convocatòries més rellevants

El Servei Info Europa amplia el seu suport als municipis
A partir d’aquest mes d’octubre, s’ofereix la revisió tècnica de propostes presentades en el marc dels diferents programes previstos en el pressupost ordinari de la UE i en el NEXT GENERATION EU. Caldrà enviar els esborranys de les propostes amb temps suficient perquè les revisi l’equip del SIE. Aquest formularà els seus comentaris per reforçar l’encaix de les propostes en les prioritats i requeriments de les diferents línies financeres per fer-les més competitives
ALTRES NOTÍCIES
Impulsar el consum d'avellana: la Diputació de Tarragona dona suport a la trentena d'activitats programades a l'entorn d'aquest fruit sec
Comencen a expedir-se els Carnets Joves Locals dels 10 ens locals que l'han implementat aquest 2022 amb un increment de 250 avantatges nous
Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya presenten a Expo Real 24 projectes que aportaran innovació i talent al territori
Destaquen projectes com el Parc de l’Alba, el Barcelona Green Deal 2030 o el projecte Metropolitan opportunities d’Esplugues de Llobregat. La Barcelona Catalonia Conference, que se celebrarà el dia 4, versarà sobre el talent i la innovació per a la regeneració urbana
AGENDA 
ORGANITZA FMC
Seminari Tècnic Local
Propera sessió. 14 d'octubre

ORGANITZA FMC
Seminari de Relacions Col·lectives
Propera sessió. 25 d'octubre

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL
Noves sessions sobre el Decret 131/2022
13 i 27 d'octubre i 15 de novembre

EAPC
Règim urbanístic i jurídic per obrir centres de culte
17 i 24 d'octubre

FEMP
Programa Agent Tutor
21 d'octubre i 4 de novembre 

FEMP
Comunicació a través de plataformes digitals
27 d'octubre i 2 i 15 de novembre 

A SITGES
IMC 2022
25 i 26 d'octubre

COL. OF. TREBALL SOCIAL CATALUNYA
I Congrés d'Intervenció Psicosocial en Emergències
Del 16 al 18 de novembre
ORGANITZA FMC
Seminari de Dret Local
Sessió inaugural: 21 d'octubre

L'FMC HI DONA SUPORT
Els governs locals al segle XXI
25 d'octubre

A GIJÓN
Info day URBACT
20 i 21 d'octubre

A BRUSSEL·LES
Fòrum Europeu de les Migracions
20 i 21 d'octubre

OFICINA ANTIFRAU I EAPC
DialÈtic: nou espai de suport a la reflexió
25 d'octubre

FEMP
Prevenció Ambiental en Drogodependències i Addiccions Comportamentals
27 d'octubre

L'FMC HI DONA SUPORT
Bon govern, prevenció de la mala administració i integritat pública
7 de novembre
DISPOSICIONS
Subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022
Resolució CLT/2918/2022, de 23 de setembre, publicada al DOGC número 8765, de 4 d'octubre de 2022

Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2022
Resolució CLT/020/2022, de 30 de setembre, publicada al DOGC número 8769, de 10 d'octubre de 2022

Subvencions per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023
Resolució CLT/3021/2022, de 30 de setembre, publicada al DOGC número 8769, de 10 d'octubre de 2022

S'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per elaborar plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional
Resolució CLT/2915/2022, de 28 de setembre, publicada al DOGC número 8765, de 4 d'octubre de 2022

S'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions biennals a `projectes de cultura comunitària i transformació social
Resolució CLT/2916/2022, de 27 de setembre, publicada al DOGC número 8765, de 4 d'octubre de 2022

S'aproven les bases de les subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals
Resolució CLT/2931/2022, de 28 de setembre, publicada al DOGC número 8765, de 4 d'octubre de 2022

S'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d'Empresa i Treball per al desenvolupament del programa Consolida't , de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom de Catalunya
Ordre EMT/218/2022, de 4 d'octubre, publicada al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

S'aproven les bases per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa 'TU+1" de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec
Ordre EMT/220/2022, de 5 d'octubre, publicada al DOGC número 8767, de 6 de setembre de 2022

S'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya
Resolució DSO/3005/2022, de 4 d'octubre, publicada al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

S'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social i risc d'exclusió residencial
Resolució DSO/3006/2022, de 4 d'octubre, publicada al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

Índex de preus de la mà d'obra i materials, índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament, així com índexs de preus de components de transport de viatgers per carretera, per al primer trimestre de 2022, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques
Ordre HFP/940/2022, de 23 de setembre, publicada al BOE número 238, de 4 d'octubre de 2022

Programa per a la tramitació i gestió dels expedients derivats de l'aplicació de la Llei 1/2022, de 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/205 i la Llei 4/2016, per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge
Acord GOV/193/2022, de 4 d'octubre, publicada al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, publicada al BOE número 239, de 5 d'octubre de 2022

Programa temporal relatiu al pla de xoc per a l'aplicació de les directives de contaminació atmosfèrica 2022
Acord GOV/196/2022, de 4 d'octubre, publicat al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

Programa temporal per al desplegament del Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya (2022-2025)
Acord GOV/196/2022, de 4 d'octubre, publicat al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

Pla d'aplicació aèria per al control de la processionària del pi per a la campanya 2022
Resolució ACC/2950/2022, de 30 de setembre, publicada al DOGC número 8767, de 6 d'octubre de 2022

S'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Resolució de 6 d'octubre de 2022, publicada al BOE número 242, de 8 d'octubre de 2022
Website
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 @Federació de Municipis de Catalunya